دوشنبه, 19 آذر 1397 03:18

کیف تلقی

کیف تلقی

شرکت  ارمغان پیوند پایدار یکی از معدود شرکت های تولید کننده این محصول است که برای ماندگاری بیشتر محصول ، شیوه دوخت را  جایگزین پرس کرده است. علاوه بر اینکه  ترکیب پارچه و تلق نیز در دستور کار طراحی و تولید محصولات قابل اجراست

 

منتشرشده در محصولات